Language
PLN / $ / €
Polityka prywatności

 

 

Polityka prywatności Sklepu 

ISAART Izabela Robaczewska

https://isaartjewels.com

("Sklep")

 Użytkowniku!

Niniejszym przedstawiam Ci ogólne, najważniejsze zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz informacje o plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Chcemy dbać o Twoją prywatność dlatego poniższe informacje zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

Izabela Robaczewska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ISAART Izabela Robaczewska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5841353113 , nr REGON 221364432, ul. Irysowa 9 80-177, Gdańsk .


DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Kiedy zdecydujesz się na założenie Konta w Sklepie oraz skorzystanie z usług Administratora, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane są przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

CEL ZBIERANIA DANYCH

1. Świadczenie usług oferowanych w Sklepie

2. Realizacja Twoich zamówień

3. Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

4. Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

1. Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

2. Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

3. Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

4. Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

5. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

6. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

7. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

8. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

1 Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

2 Możliwe do cofnięcia w każdej chwili. 

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

2. ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony

3. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

4. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH

Dokonując przetwarzania Twoich danych stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa. Stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Przysługuje Ci prawo żądania:

1. dostępu do Twoich danych osobowych,

2. ich sprostowania,

3. usunięcia,

4. ograniczenia przetwarzania,

5. żądania przeniesienia danych do innego administratora,

6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

- z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

- jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w niewłaściwy sposób.

COOKIES

Sklep internetowy firmy ISAART Izabela Robaczewska wykorzystuje tzw. pliki cookies, które:

1. Zapisywane są one przez serwer na urządzeniu (komputerze/telefonie itp) odwiedzającego stronę Sklepu. 

2. Umożliwiają one m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu

3. Pomagają Administratorowi dostosować stronę isaartjewels.com do indywiduwalnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Zamawiającego

4. są zapisywane w celu: zapamiętywania informacji o Twojej sesji, zbierania danych w celach statystycznych i marketingowych Sprzedawcy

5. są całkowicie bezpieczne dla komputerów, w szczególności w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Zamawiający może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronie isaartjewels.com będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

1 usunąć pliki cookies

2 blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.

Adres IP

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę isaartjewels.com, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu firmy ISAART.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności
 • biuro księgowe
 • hostingodawca
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne
 • portale społecznościowe
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedawca, które zostały zamieszczone na stronach firmy ISAART komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

2. Sprzedawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Zamawiających, skutkiem których Sprzedawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości www.isaartjewels.com, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do ISAART oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Zamawiającemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Sprzedawcy.


KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności prosimy kierować na nasz adres e-mail : info@isaart.pl

 


Data aktualizacji : 5.05.2020 r
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl