Language
PLN / $ / €
Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, za niezgodność z umową zakupionego przez niego Towaru.

2. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę

3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Klient może żądać naprawy Towaru, wymiany Towaru na wolny od wad albo odstąpić od umowy sprzedaży.

4. Dokument Reklamacyjny powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu.

5. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru wraz z dowodem jego zakupu. Towar nie może mieć widocznych śladów użytkowania, niebędących bezpośrednią przyczyną reklamacji.

6. Reklamacje należy kierować na adres:

ISAART IZABELA ROBACZEWSKA

UL. IRYSOWA 9

80-177 GDAŃSK

lub na adres e-mail: jewelryisaart@gmail.com

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia przez Klienta. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Klientowi.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Czas ten liczony jest od daty otrzymania zmówienia przez Konsumenta. Konsument powinien powiadomić Sklep o decyzji odstąpienia od umowy poprzez wysłanie e-maila na adres info@isaart.pli niezwłoczne odesłanie produktu który:

- nie może nosić śladów użytkowania 

- jest w nienaruszonym stanie i jest kompletny (posiada wszystkie komponenty)

Do przesyłki należy dołączyć wydrukowany, wypełniony i podpisany Formularz Odstąpienia od Umowy (poniżej) 

Zwracany towar musi zostać przesłany wraz z dowodem zakupu na adres: ISAART Izabela Robaczewska ul. Irysowa 9  80-177 Gdańsk. W tym celu należy użyć przesyłki rejestrowanej (np. list polecony)

Sklep gwarantuje zwrot równy płatności otrzymanej od Klienta, obejmującej cenę za Produkty objęte umową nie wliczając kosztów dostawy. Koszty odesłania Produktu nie podlegają zwrotowi. Sklep nie przyjmuje zwrotów Produktów przesłanych za pobraniem. Zwrot pieniędzy za odesłany towar zostanie przelany na podane przez Klienta konto w terminie do 14 dni od dostarczenia zwracanego towaru.

 

ISAART IZABELA ROBACZEWSKA

IRYSOWA 9

80-177 GDAŃSK

NIP: 5841353113

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. Poz. 827)

odstępuje od umowy sprzedaży następujących towarów:

Co jest zwracane

(Nazwa towaru/ów , tytuł ofert/y , numer zamówienia):

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

Data zakupu:

……………………………………………………………………………

Data odbioru towaru:

…………………………………………………………………………….

Moje dane:

Imię i nazwisko: ………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z kosztami dostawy - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja

2014 r. o prawach konsumenta:

 

◯ Na Rachunek Bankowy (numer poniżej):

……………………………………………………………………………………………………………

◯ W inny sposób (jaki?)

……………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość, Data:                                                  Podpis:

………………………………….                            ..…………………………………………do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl